Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

STRONA GŁÓWNA | REDAKCJA | MAPA STRONY | WYSZUKIWARKA | HISTORIA ZMIAN | KONTAKT

BIULETYN


INFORMACJI PUBLICZNEJ


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

RODO

Zgodnie z art 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego 6, 64 – 200 Wolsztyn,

  1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pcprwolsztyn.pl,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.), Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.), Ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.),
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  5. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prawa do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.), Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.), Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) jest obligatoryjne.

Wydrukuj tekst...

   METRYKA

Liczba odwiedzin 10337
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację Administrator
Dodata dodania 2020-02-20 15:08:24
Dodata publikacji 2020-02-20 15:08:24

   HISTORIA ZMIAN

 data  zmiany w dziale  opis zmian  kto dokonał zmian
 2023-03-10 15:28:55  RODO  korekta  Klaudia Nolka
  

1 « [1] » 1


           
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
ul. Marcinkowskiego 6
64-200 Wolsztyn
tel/fax. 68 384 35 02
pcpr@powiatwolsztyn.pl
NIP: 9231547387 REGON: 411141745

osób online : 1
Biuletyn Informacji Publicznej 2020 - 2023.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"

stat4u