Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Biuletyn Informacji Publicznej

STRONA GŁÓWNA | OFERTA | CYBERBEZPIECZEŃSTWO | POLITYKA PRYWATNOŚCI | KONTAKT
OFERTA WDROŻENIA

BIULETYNU
INFORMACJI PUBLICZNEJ

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ BIP

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 848), podmiot publiczny jest zobowiązany zapewnić dostępność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz określonych elementów i funkcji stron internetowych.

Nadmieniamy, że obowiązek udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej wynika z zapisów art. 4 ust 1 pkt 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. DZ.U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.). Zakres udostępnianych przez podmiot informacji określa art. 6 przedmiotowej ustawy.

Jednocześnie przypominamy, że za udostępnianie informacji publicznej odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Nasz System Dostępu do Informacji Publicznej jest aplikacją własnego autorstwa, która umożliwia założenie i prowadzenie stron podmiotowych BIP podmiotom zobowiązanym. Mając na względzie w/w przepisy proponujemy współpracę z naszą firmą, poprzez przygotowanie określonych informacji w BIP, jak również zapewnienie dostępności cyfrowej prowadzonych serwisów internetowych.

 
Nasze ostatnie realizacje dla instytucji publicznych
           
PRESSTU.PL
tel. 500 35 00 43
kontakt@presstu.pl

osób online : 1
Oferta Biuletynu Informacji Publicznej 2020 - 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"
stat4u